HJORTH. ELDH. MILLES.
Tre skulptörer från Uppland

28 maj – 28 augusti, Bror Hjorths Hus
28 maj – 18 september 2016, Uppsala konstmuseum

De tre skulptörerna Bror Hjorth (1894 – 1968), Carl Eldh (1873-1954) och Carl Milles (1875-1955) härstammar alla från Uppland. Årets gemensamma sommarutställning på Bror Hjorths Hus och Uppsala konstmuseum sammanför de tre välkända konstnärerna och analyserar konstnärskapen med dagens metoder. Det unika mötet mellan deras verk visar hur de inspirerades av gemensamma förebilder och den tidiga modernismen. De tillbringade flera av sina ungdomsår i Paris. Alla tre var verksamma under i stort sett samma tid men har trots det ett formspråk som markant skiljer sig åt. De har en etablerad ställning i konsthistorien och har fått sina hem och ateljéer upprättade som museum, Bror Hjorths Hus, Carl Eldhs Ateljémuseum och Millesgården.

De jämngamla Eldh och Milles var influerade av realismen och sökte i sin konst ett verklighetsnära uttryck och ett friare förhållningssätt till motiven. Carl Milles skulpturer strävar uppåt och bort medan Carl Eldh söker det jordnära, det innerliga. Bror Hjorth var tjugo år yngre än sina konstnärskolleger och tog intryck av konstnären Paul Gauguin och den s.k. primitivismen. Den gemensamma förebilden för samtliga tre var den franske skulptören Auguste Rodin (1840-1917) som skickligt kunde fånga kroppars tyngd, kraft och volym.

I den del av utställningen som visas på Bror Hjorths Hus under perioden 28 maj -28 augusti har de tre skulptörerna samlats kring temat Kroppen, om ideal, kamp och kärlek. Deras gestaltningar röjer här vitt skilda idéer om god form i flera avseenden, och då vi som betraktare bjuds in att ta del av detta konsthistoriens kanske mest frekvent återkommande motiv – den nakna människokroppen – problematiseras även vår egen tids föreställningar om kropp och kärlek.

Utställningen på Uppsala konstmuseum utgår från några centrala verk i Uppsalas offentliga miljö: Bror Hjorths ”Näckens polska” utanför Resecentrum, Carl Eldhs ”Carl von Linné” i Linnéträdgården och Carl Milles ”Sten Sturemonument”.Andra teman i utställningen jämför uttryck och innehåll, analyserar skillnader och likheter i skulptörernas sätt att bearbeta och levandegöra materialet. Utställningen speglar också det tidiga 1900-talets manliga kulturprofiler, författare, konstnärer, tonsättare och bemärkta personligheter, medan kvinnan vanligtvis återges som inspirerande musa och mytiskt väsen.

Utställningen Hjorth. Eldh. Milles. Tre skulptörer från Uppland pågår under perioden 28 maj -28 augusti på Bror Hjorths Hus och 28 maj – 18 september på Uppsala konstmuseum och är ett samarbete mellan museerna.

Kommande utställningar