Stian Hole
ur Hermans Hemlighet, 2010

Stian Hole
ur Hermans Hemlighet, 2010

STIAN HOLE

28 mars - 31 maj 2015

Stian Hole är en flerfaldigt prisbelönt norsk illustratör och författare. Han har bland annat gjort de tre böckerna om Herman, Annas himmel och Den gamle mannen och valen. Han är utan tvekan en av nordens mest intressanta bilderboksskapare just nu. Hans bilder liknar inget annat inom bilderbokslitteraturen. Med sina digitala kollage har han utvecklat ett helt eget bildspråk.

Stian Hole arbetar i Photoshop. De drömska bilderna är gjorda av fotografier, bilder från gamla skolplanscher, floror med mera. Varje illustration är uppbyggd av mängder av lager, bara Hermans ansikte kan till exempel bestå av 30 olika delar ihopfogade utan skarvar. För Stian Hole är samlandet av bilder och upprepningar och återanvändningar av bildelement viktiga i skapandet.

Bilderna balanserar mellan fotografisk realism och grafisk surrealism. Det är alltid något som skaver i Holes bilder, som gör oss medvetna om att det vi ser är en konstruerad bild och inte ett fotografi av verkligheten. Några original i traditionell mening finns inte.

Stian Hole både skriver texten och gör bilderna till sina böcker. Han låter dem berätta historien tillsammans. Bild och text fördjupar varandra ger en annan och bredare betydelse än vad de olika delarna skulle gjort var för sig, 1 + 1 blir mer än 2!

Böckerna berör livets stora frågor, som livet, döden, skuld och kärlek. Men de handlar också om sådant som att börja i skolan utan att ha tappat en endaste tand. Stian Hole låter böckerna ha öppna slut och litar på att läsaren, utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper, fyller i och är medskapare av berättelsen.

Kommande utställningar