bild Mikael Lundberg

Mikael Lundberg
Red

bild Mikael Lundberg

Mikael Lundberg
Twins

Mikael Lundberg

Ansiktets schakt
7 september - 13 oktober 2013

Inget konstverk av Mikael Lundberg är det andra likt. Idén får styra utformningen i ständigt skiftande tekniker och material. Som en röd tråd genom Mikael Lundbergs konstnärskap löper ett intresse för tidens gång och materiens omvandling. I utställningen märks också resultatet av funderingar kring livet ändlighet och föränderlighet och kring övervakning och censur.

Mikael Lundbergs verk har alltid en tydlig idémässig utgångspunkt, men är öppet kommunikativa i sin utformning och ger möjlighet till många infallsvinklar och tolkningar.

Verken i utställning på Bror Hjorths Hus hålls samman av två teman som återkommer i Mikael Lundbergs konstnärskap: självporträtt och övervakning. Det är två samtida ämnen, men med lång historia.

Det helt nya verket Banned books, som visas för första gången på Bror Hjorths Hus, består av drygt två hundra böcker som censurerats av olika regimer världen över. I Twins övervakas Lundbergs avbild av kameror och i Lifeline bildar konstnärens rörelser under drygt femhundra dagar, registrerade av en GPS-sändare, en framväxande teckning; ett slags självporträtt av tid och rörelse, som också leder tanken till de fysiska och digitala spår som vi alla lämnar efter oss och som kan registreras och arkiveras. Marsyas är en silikonavgjutning av konstnärens kropp, ett självporträtt att hänga på väggen. Marsyas är satyren som utmanade Apollon i en musiktävling och för sitt högmod straffades med att bli flådd. Lifetimer räknar obönhörligt ner konstnärens statistiskt sett återstående livstid. Tidens gång och människans ändlighet visas i digitala siffror på tusendelsnivå i ett märkligt Memento Mori.

Utställningen Mikael Lundberg - Ansiktets schakt på Bror Hjorths Hus i Uppsala pågår 7 september – 13 oktober.

Sedan sommaren och under hela utställningsperioden visas Mikael Lundbergs verk AirDrop i Fyrisån i Uppsala. Plötsligt, utan förvarning, reser sig vattenytan av en stor bubbla. Det hela är över på ett kort ögonblick, sedan är allt stilla igen. Efter några minuter upprepar sig förloppet och så fortsätter det med jämna mellanrum. För betraktaren är ursprunget till bubblan inte synligt. Rör det sig om ett naturfenomen eller har ett rör sprungit läck? Verket visas i samarbete med Uppsala kommun, Relita och Upplandsmuseet.

Kommande utställningar