en värld eller flera
Mattias Eliasson

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2016
3 september – 2 oktober

Mattias Eliasson använder och omvandlar ofta enkla material, som te-påsar, överstrykningspennor och post-it-lappar, för att pröva nya betydelser.

I utställningen speglas en bana genom en rymd, en form av rörelse som passerar punkter men ihärdigt fortsätter att dras mot något ovisst.

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare har delats ut av Bror Hjorthföreningen sedan 1992. Stipendiet går till en elev på någon av landets konsthögskolor. Det delas sedan 2012 ut vartannat år.

Syftet med stipendiet är uppmuntra lovande unga tecknare, men också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Tidigare utställningar