bild Karin Parrow

Karin Parrow
Huvud

bild Karin Parrow

Karin Parrow
Segelbåtar i sundet

bild Karin Parrow

Karin Parrow
Vit gavel, 1933

Karin Parrow

Koloristen
30 november - 26 januari 2014

Karin Parrow (1900-1984) utbildade sig för Tor Bjurström på Valand i Göteborg på 1920-talet och ställde ut regelbundet med sina studiekamrater. I den kretsen fanns Ivan Ivarson, Inge Schiöler, Åke Göransson och Ragnar Sandberg, det vill säga de konstnärer som oftast förknippas med den sk Göteborgskolorismen. Gemensamt för de nyss uppräknade konst-närerna är att de samtliga är män. Deras kvinnliga kollegor har hittills lämnats utanför konsthistorieskrivningen.

Karin Parrow föddes på ön Vinga utanför Göteborg. I skaran på tretton barn fanns bland andra Evert (född 1890) och Märta (född 1888). I konst-närliga sammanhang valde Karin Parrow att inte dra nytta av sitt flicknamn eller släktskapet med sin berömde bror.

För Karin Parrow, liksom för de andra Göteborgskoloristerna, var färgen det främsta uttrycksmedlet Måleriet skulle fånga och förmedla både syn-, doft- och känselintryck. I hennes målningar förenade hon det hon faktiskt såg med det hon visste om motivet. Perspektivregler åsidosattes till förmån för uttryck och bildens helhetsverkan. Färgen användes till att beskriva ett sinnestillstånd snarare än till att berätta, beskriva eller särskilja.

Med oförminskad styrka målade Karin Parrow ända fram till sin död. Utställningen på Bror Hjorths Hus spänner över hela hennes karriär.

Karin Parrow var högst delaktig i utvecklingen av det västsvenska färgmåleriet. Hon stod mitt i det. Men Parrows måleri har ofta setts som efterföljande till Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg, trots att influenserna i lika hög utsträckning kan ha gått i motsatt riktning. Kanske är det dags att revidera konsthistorien?
Bedöm själv!

Utställningen Karin Parrow - Koloristen på Bror Hjorths Hus i Uppsala pågår 30 november – 26 januari 2014.

Kommande utställningar