Helge Linden
Storhässja i sommarnatten, 1938

Helge Linden
Afton, 1938-40

HELGE LINDEN

29 nov - 1 feb 2015

Helge Linden (1897-1961) var under 1940- och 1950-talen en av Norrlands mest uppmärksammade målare. Målningarna präglas av stramhet och enkelhet i dov och dämpad färgskala. Tydliga färgfält är ställda mot varandra, ofta med mörka avgränsande konturer. Motiven är enkla och vardagliga, hämtade från det norrländska landskapet.

Helge Linden föddes i Umeå 1897. Efter en kortare tids läkarstudier i Uppsala började Linden 1922 på Carl Wilhelmssons målarskola i Stockholm där han var elev i tre år. 1920-talets andra hälft tillbringade Linden i Europa, främst i Italien och Frankrike. Linden återvände till Stockholm 1930 och debuterade kort därefter. Genombrottet kom med en utställning på Konstnärshuset i Stockholm 1938. Året därpå återvände han till hemstaden Umeå där han sedan var verksam under återstoden av sitt liv.

Västerbottens landskap och människor blev Helge Lindens outtömliga källa till inspiration och motivval. Flera motiv återkommer många gånger: hamnbilder med båtar, snöskottare, cyklister och stilleben. Under 1930-talet började Linden allt mer renodla motiven och utelämna detaljer. Detta formreducerade måleri med tydligt avgränsade färgfält i dova färger och med ett påtagligt stämningsinnehåll kom att bli Helge Lindens märke.

Utställningen i Bror Hjorths Hus har Lindens senare måleri från 1940- och 1950-talen som tyngdpunkt. Verken i utställningen har generöst lånats ut av Västerbottens Museum i Umeå, Stiftelsen Helge Lindens Minne och privata ägare.

Tidigare utställningar