bild folke truedsson

Folke Truedsson
Sfärisk rörelse, 1977

bild Folke Truedsson

Folke Truedsson
Valven, 1973

bild Folke Truedsson

Folke Truedsson
Teckning

Folke Truedsson

Skulptur och teckning
24 november - 20 januari 2013

Folke Truedsson (1913-1989) var en sökare inom måleri och skulptur. I hans mestadels abstrakta verk finns ett existentiellt sökande som ibland tangerar det religiösa. Truedsson prövade sig fram genom olika former, hela tiden med en önskan att formerna skulle skapa en atmosfär som påverkar människan. Detta sökande efter de immateriella värdena drev honom hela tiden framåt. Trots att han arbetade i tunga material, brons, marmor och sten ger den färdiga skulpturen ofta ett lätt, nästan svävande, intryck. Det är framför allt som skulptör han gjort sig mest bekant. Utställningen visar skulpturer och teckningar.

Folke Truedsson var kurskamrat med bl a Arne Jones och Liss Eriksson på Konstakademien under första hälften av 1940-talet. Tiden efter konstakademien en tid av sökande främst genom teckning och måleri. Mot slutet av 1950-talet började Truedsson föra över sina former till skulptur. Utställningsdebuten skedde 1957. 1962 vann han tävlingen om utsmyckningen i Radiohuset i Stockholm med reliefen ”Pelarsal”, som i sin monumentala storlek mäter över 100 m2. Detta ledde till fler stora uppdrag och Truedssons skulturer finns idag på ett 50-tal platser i det offentliga rummet och på museer i Sverige.

Utställningen i Bror Hjorths Hus har Truedssons skulpturala verk som fokus, belysta av ett antal av de nyss nämnda teckningarna. Ställda bredvid varandra kan man tydligt se kopplingen mellan det två- och tredimensionella verket.

Tidigare utställningar