Bianca Maria Barmen
Snow Falling Without Telling, 2014

Bianca Maria Barmen
Japansk dagbok, 2013

Bianca Maria Barmen
Atlanten - jag är mycket lugn nu, 2014

BIANCA MARIA BARMEN

Snow Falling Without Telling

7 feb - 22 mars 2015

Bianca Maria Barmens hemlighetsfulla skulpturer skildrar ofta djur och människor i olika möten. Trots sin relativa litenhet i skala och sitt lågmälda tilltal, eller kanske just därför, har de en spänning och innehållslig laddning. De kan ses som ett slags frusna ögonblicksbilder bortom tiden.

Bianca Maria Barmen (född 1960) är i första hand känd som skulptör och det är huvudsakligen skulpturer som visas i utställningen Snow Falling Without Telling, Ofta innehåller skulpturerna djur och människor i en dialog som spänner över årtusendena och in i samtiden. De kan ses som en slags frusna ögonblicksbilder, där exempelvis en hare växelvis hoppar fram genom ökenlandskap eller frusna snöklädda marker. Skulpturerna, ofta i bemålad gips eller i brons, är lågmälda men tar plats genom sitt stora innehåll.

Bianca Maria Barmen hämtar sin inspiration från såväl äldre egyptisk konst som medeltidsmåleri och samtida nyhetsreportage. De senaste tio åren har hon vistats mycket i Japan och Kambodja och dessa länders bild- och skulpturvärldar har blivit allt viktigare. Skulpturerna är ofta placerade på tillhörande bord eller växer fram ur rektangulära basplattor. Betraktaren får själva fundera över vad som finns under ytan. Titlarna är viktiga och genomtänkta. De återspeglar lugnet och det hemlighetsfulla i skulpturerna. Bianca Maria Barmen intresserar sig för och undersöker den spänning som uppstår mellan figurerna i deras inbördes förhållande till varandra.

Bianca Maria Barmen är född 1960 i Malmö. Hon är utbildad i Köpenhamn och finns representerat i många museisamlingar runt om landet och har gjort flertalet offentliga utsmyckningar.

Kommande utställningar