Assa Kauppi
The Race Is Over, 2011

Assa Kauppi
In Search Of A Winner, 2013

ASSA KAUPPI

This is all

10 juni - 23 augusti 2015

Titeln på sommarens utställning ska inte ses som en slutredovisning av ett konstnärskap.
Tvärtom.
Assa Kauppi gick ut konsthögskolan 2011 och är med andra ord i början av sin karriär.

Människan står i centrum i Assa Kauppis konst. Hennes olika förutsättningar, utsatthet, tillkortakommanden och bakgrund. Ofta gestaltas det i barngestalter.

Assa Kauppis konst kommenterar också med skärpa dagens samhälle. Ett samhälle där vi redan från födseln, eller till och med innan vi fötts, matas med skönhetsideal, vinnarmentalitet och stenhård konkurrens. Vad är det för ett samhälle vi skapat och lever i nu och hur kommer det att se ut i framtiden?

Skulpturerna utstrålar ett brett spektra av känslor och personligheter, från styrka, energi och envishet till blyghet och håglöshet. Det är konst som berör och manar till eftertanke.

Kommande utställningar