Anders Zorn
En premiär

Anders Zorn
Självporträtt med modell

Zorn - etsningar

5 december 2015 - 24 januari 2016

Anders Zorns (1860-1920) etsningar bidrog i hög grad till hans framgångar. Med Rembrandt som förebild och ett suveränt handlag utnyttjade han mediet mästerligt. Förlagorna till etsningarna var oftast hans egna målningar eller fotografier.

Utställningen visar ett fyrtiotal grafiska blad från Zornmuseet i Mora. Den spänner över i princip hela Zorns grafiska produktion, både tidsmässigt och innehållsligt. Här finns några av de porträtt som Zorn byggde sitt världsrykte och sin rikedom på, liksom bilder från den hemtrakt som han värnade och vars historia han ville bevara. Utställningen visar också flera nakenstudier, vilket var konstnärens favoritmotiv och något som många förknippar honom med.

Zorn gjorde totalt 289 etsningar. Den första tillkom i London år 1883 och avbildade Zorns lärare i etsningskonsten, Axel Herman Hägg. Zorn lärde sig snabbt och fick snart erkännande även i denna teknik. Med grafiken fick både Zorns rykte och motiv en större spridning. Till en början utgjorde ofta de egna målningarna utgångspunkt för etsningarna. Zorn köpte tidigt en kamera och fotograferade ibland istället för att skissa. Mot slutet av hans karriär överfördes inte sällan fotografiet mer eller mindre direkt till kopparplåten. Ofta beskrivs Zorns etsningar som tillkomna som ett hastigt tidsfördriv. Men studier har visat att Zorn var noggrann vid tillkomsten av sina grafiska blad. Anders Zorns motiv med nakna kvinnor kan uppfattas på flera sätt; som friskt livsbejakande och befriade från mytologisk och historisk överbyggnad eller som unket gubbsjuka. Den voyeuristiska sidan av Zorns nakenmotiv och de köns- och klassperspektiv de är uttryck för går knappast att bortse från.

I hög utsträckning har Zorn bidragit till bilden av Dalarna och Sverige. Han samlade hembygdsföremål och insisterande på att folkdräkten skulle användas. Detta hänger samman med nationalromantikens bevarande och upphöjande av en trakts eller nations historia, seder och natur i en tid av snabba samhälleliga förändringar.

Tidigare utställningar