Torngurkor och åsnekyckling

Naturligtvis
Karl Axel Pehrson

15 juni - 4 september

Sommarens utställning i Bror Hjorths Hus är Naturligtvis - Karl Axel Pehrson. Konstnären Karl Axel Pehrson (1921-2005) skapade en helt egen värld av fantastiska blomster och märkliga småkryp. Bror Hjorths Hus visar hans fantasifulla målningar, där påhittade växter och djur är detaljerat och realistiskt återgivna. I Pehrsons värld lever Blånosgabiler, Åsnekycklingar och Grigelpaddor bland Torngurkor och Dödskallevindor.

Trots att alltihop är påhittat känns det lika trovärdigt som en dröm man fortfarande inte vaknat upp ur. Sitt genombrott fick Karl Axel Pehrson med ett icke föreställande måleri. Han tillhör, tillsammans med bland andra Lennart Rodhe och Arne Jones, de konstnärer som kallades 1947-års män. Denna typ av konst, den så kallat konkretistiska, fick pryda en del av den nya tidens funktionalistiska byggnader. Med början i målningen Delfinisk rörelse från tidigt 1950-tal märks också Karl Axel Pehrsons tilltagande intresse för naturen. I synnerhet skalbaggar i alla dess former fascinerade honom.

På 1970-talet börjar Karl Axel Pehrson med sitt egenartat föreställande fantasimåleri. Det skulle han hålla fast vid och utveckla under resten av sitt liv. 1960-talets bilder av snårig vegetation ger vika för färgstarka landskapsvyer med detaljerad växtlighet i förgrunden. I sin framställning av enskilda växter och djur knyter han an till den botaniska illustrationskonstens planschverk. Korsningarna av olika arter över alla tänkbara gränser visar ett släktskap med surrealismen. Målningarna saknar människor och har ofta beskrivits som ett urtillstånd, en tid före Homo Sapiens, eller kanske efter.

För en bredare allmänhet är Karl Axel Pehrson kanske mest känd som skapare av Guldbaggestatyetten, som varje år delas ut för förtjänstfulla insatser inom svensk film, och för utsmyckningen ”Djur som inte finns” i Gärdets tunnelbanestation i Stockholm. Tyngdpunkten i utställningen ligger på Karl Axel Pehrsons fantasilandskap från 1970-, 1980, och 1990-talen, men även några exempel på konkretistiska kompositioner visas. Merparten av verken är lånade från Karl Axel Pehrson stiftelsen på Örebro läns museum.

Tidigare utställningar