Tony Cragg, Bent of Mind, 2008
Foto: Charles Duprat

Tony Cragg

12 juni - 5 september

 

”Skulpturer är ofta, och även när de är som mest till sin fördel, inte bara ett resultat av att en konstnär flyttar ett material, till exempel en sten eller en lerklump, ur dess naturliga omgivning och tvingar in det i en form som uttrycker en på förhand formulerad tanke, utan snarare resultatet av en dialog mellan materialet och konstnären”

Tony Cragg, född 1949 i Liverpool, anses vara en av världens främsta skulptörer. Han har haft otaliga utställningar över hela världen och tilldelats flera priser bl.a Englands förnämsta konstutmärkelse, det prestigefyllda Turnerpriset 1988. Hans skulpturer finns i många städer runt om i världen och han har varit professor i olika omgångar vid Universität der Künst i Berlin och Konstakademien i Düsseldorf där han numer även är rektor.

I utställningen i Bror Hjorths Hus visas arbeten från de senaste tio åren. Tony Craggs konstnärskap är omfattande och hans arbeten kan tolkas på många sätt och han säger själv att materialet är det viktigaste. Han har alltid varit intresserad av material, naturliga eller artificiella, och de olika uttryck som olika material har och hur det kan förvandlas till former och bilder. Tony Cragg har genom åren arbetat i många olika material. I början av sin karriär gjorde han skulpturer av upphittade föremål i plast och glas. I Bror Hjorths hus visas skulpturer av trä och brons, men Cragg har också arbetat med sten, järn och rostfritt stål. Oavsett material handlar hans skulpturer om relationen mellan människa och natur och ibland tycks de trotsa tyngdlagen. Hur långt kan vi gå? frågar sig Tony Cragg.

Flera av skulpturerna i utställningen är uppbyggda i tunna skikt av organiska och geometriska former travade på varandra. Beroende på ur vilken vinkel dessa skulpturer betraktas har Tony Cragg skapat konstverk som både är symmetriska och figurativa men som sam­tidigt, betraktade ur en annan vinkel, är asymmetriska och icke­föreställande. Från ett håll framträder konturer av ansikten eller former hämtade från naturen från ett annat håll framstår skulpturen enbart som en ansamling materia.

Genom åren har Tony Cragg gjort mängder av skisser och ritningar till sina skulpturer. De är konstverk i sig och fyller en viktig funktion i Craggs konstnärskap. En ytterligare dimension av detta mång­facetterade konstnärskap är akvarellerna och etsningarna. Uppbyggda av samma geo­metriska och organiska element som vi möter i skulpturerna är de fyllda med rumslighet och rörelse. I anslutning till utställningen visas filmen ”The Eye” där Tony Cragg berättar om sitt konstnärskap. Filmen är 26 minuter lång och endast på engelska.

Förutom med utställningen i Bror Hjorths Hus är Tony Cragg högaktuell i Uppsala med skulpturerna ”Chain of Events” och ”Discussion” som invigdes 12 april i år vid Uppsala nya resecentrum.

Tomas Järliden, museichef

Kommande utställningar