Karin Wikström

Teckning, teckning...

11 september - 3 oktober

 

Bror Hjorth var professor i teckning vid Konstakademien (idag Konsthögskolan) i Stockholm och 1992 instiftade Bror Hjorthföreningen teckningsstipendiet till hans minne.

Till vår teckningsutställning 2010 har vi plockat fram alla teckningar vi köpt genom åren och också lånat in, så att de flesta av våra teckningsstipendiater är representerade med två verk. Vi kände att vi behövde titta tillbaka och se vad som hänt under de 18 år vi har delat ut Bror Hjorths teckningsstipendium. Det har varit mycket roligt och intressant att återse alla dessa teckningar och påminnas om utställningarna och konstnärerna. Här ser vi nu 18 olika sätt att förhålla sig till teckning.

Vad är det vi vill belöna? Hur kan teckning se ut? Vi söker en förklaring till varför vi inte kunde dela ut något stipendium i år.

1992 var intresset för teckning i konstvärlden minimalt. Man såg aldrig teckning på utställningar och på auktioner såldes de för ingenting. Teckningar betraktades inte som fullvärdiga konstverk. Genom att uppmuntra dem som ändå tecknade vid landets konsthögskolor kunde vi i göra något för teckningskonsten. På den tiden fanns det fortfarande lärare i teckning på skolorna, men de flesta studenter var ointresserade, eftersom tidsandan var som den var. Idag är det deras tur att vara lärare och idag är undervisningen i teckning borttagen. Nu när intresset för teckning ökar är det ont om lärare som kan något om det. Det saknas ett kritiskt samtal om teckning på skolorna och eleverna lämnas i sticket vad gäller själva tecknandet.

Här i Bror Hjorths Hus kan vi hålla samtalet om teckning levande!

Ulla Fries, Jurymedlem sedan 1992

Kommande utställningar