Märit Runsten, Slaktstilleben, 2010
Foto: Maria Malmberg-Wallin

August Sörenson, Alltings ursprung, 2010
Foto: konstnären

Märit Runsten
August Sörenson

20 mars - 18 april

 

Märit Runstens (född 1981) konstnärskap behandlar objektifiering, hierarkier, identitet och kroppslighet. Hennes teckningar och skulpturala arbeten är knivskarpa, även om ytan ibland är till synes mjuk.

August Sörenson (född 1980) arbetar i lera. Hans verk börjar med att något gått sönder, glömts bort eller gått förlorat. Behovet att minnas föder en berättelse.

Runsten och Sörenson är utbildade på Konstfack och tillhör den generation där gränserna mellan konst och konsthantverk lösts upp.

Kommande utställningar