Pär Fredin - Nödvändig åtgärd

10 september - 23 oktober


 ”Pär Fredin intresserar sig ofta för bilder som befinner sig lite utanför de vedertagna ramarna och utforskar i sin konst bland annat hur vi ser, använder och producerar bild. I Blockets privatannonser finns inte bara en ständigt ökande andrahandsmarknad, utan också en lika explosionsartat expanderande bildvärld där den taffliga familjefotografens (icke-)estetik har blivit en norm som inger förtroende. I det kommersiella flödet identifierar Fredin egna kategorier som han samlar och ger nya sammanhang.

I Fredins arbetsprocess blir enskilda företeelser fenomen. I upprepningen och katalogiseringen ser vi mönster som annars skulle gå oss förbi. Konstnären, ordnar, samlar, möblerar om och konceptualiserar sina objekt i en balansakt mellan maniskt insamlande och intellektuellt utforskande. Fredins inventering av den bildstorm som ständigt pågår runtom oss har ingen tydlig början och inget slut. Hans samling kan aldrig bli komplett. När en bild, ett fenomen eller en vardaglig detalj inordnas i ett projekt sker en kontextförskjutning som möjliggör ett medvetet seende. Lite som att krossa kalejdoskopet och ordna de små skärvorna på ett avsiktligt sätt istället för att bara viljelöst skaka och låta slumpen bestämma vad som syns bakom linsen. Pär Fredin lägger ett gigantiskt pussel samtidigt som han konstruerar varje enskild bit.”

Ur Sebastian Johans’ utställningstext

Pär Fredins hemsida

Tidigare utställningar