Maria Miesenberger

26 nov - 22 jan 2012

 

Maria Miesenberger (född 1965) fick sitt genombrott med fotosviten Sverige/Schweden. De uppförstorade och bearbetade bilderna kom från konstnärens eget familjealbum. Människorna i bilderna är övermålade med svart tusch och frånvaron av specifika drag gör bilderna öppna för betraktarens egna berättelser. Titeln kopplar till tankar om tillhörighet och ursprung och den uppenbara manipulationen av bilderna väcker frågor om fotografiets sanningshalt.

I skulpturer och installationer har Miesenberger återkommit till samma teman: minne och frånvaro, kropp och barndom. Hennes skulpturer gestaltar alltid människor i någon form av rörelse eller lek. Ofta är figurerna barn, på väg att bli vuxna. Material och yta betonas med slingrande ornament. Maria Miesenbergers konst påminner oss om att se inåt, blicka tillbaka och att öppna ögonen och se det som finns här och nu.

Maria Miesenberger bor och arbetar i Stockholm. Sin utbildning fick hon på Konstfack i Stockholm och på Parsons School of Design i New York. Hon har medverkat i ett hundratal utställningar i Sverige och internationellt.

Maria Miesenberger tilldelades Svenska fotobokspriset 2011 för sin bok Sverige/Schweden. Boken finns till försäljning i museets butik under utställningen.

Tidigare utställningar