Lars Lerin

Akvareller
10 mars - 22 april 2012

Lars Lerin (född 1954) räknas till en av de främsta akvarellmålarna i Norden. Motiven är hämtade från natur och landsbygd och färgskalan går från djupaste mörker till klaraste ljus. Ödsligheten och ensamheten är ofta påtaglig i Lerins bilder. Ibland är bildytan uppbruten med speglingar och reflektioner men också med textrader, som om ett transparent brev lagts på bildytan. Oavsett om motivet är en vinternatt i Lofoten, en fågel på en gren, en lada i ett kallt vinterväder, ett tempel i Indien eller en detaljstudie av en mossig sten levandegör Lerin med akvarellfärger det avbildade på ett oefterhärmligt vis.

På senare år har Lerin haft stora framgångar och flera utställningar. Han har också rönt uppmärksamhet som författare och har sedan debuten 1983 gett ut ett 50-tal böcker, ofta rikt illustrerade och med dokumentär karaktär. I bild och text skildrar Lerin livet, sina resor, brevväxlingar, med- och motgångar.

Tidigare utställningar