Henrik Allert

Gestaltning i lera
28 jan - 4 mars 2012

 

Henrik Allerts säregna motivvärld och arbetsprocess har under hela hans långa karriär varit densamma. Ur leran formar han djur, masker, varelser och gestalter men med variation i uttryck, glasyrer, storlekar och lersorter. Hans arbeten i lera är gåtfulla och komplexa. Utställningen gör nedslag i valda delar av Allerts produktion och blir i viss mån retrospektiv eftersom motiven ofta återkommer och har så gjort under hela Allerts karriär.

Läs mer om konstnären på: www.henrikallert.se

Tidigare utställningar