Bror Hjorth, Bärbel i gul stol, 1958

Bror Hjorth, Bärbel i gul stol, 1958

Bror Hjorths Hus samlingar

I museets samlingar ingår närmare tolvhundra konstverk av Bror Hjorth - målningar, teckningar, grafiska blad, skulpturer och reliefer. Samlingen är därmed den största och mest representativa av Bror Hjorths konst, med verk från konstnärens hela verksamma tid. Dessutom ingår ett mindre antal konstverk av andra konstnärer.

Grunden till samlingen utgörs av en del av Bror Hjorths dödsbo. Bror Hjorths hustru Margareta och sonen Ole skänkte ett stort antal originalverk av Bror Hjorth, samt bostaden och ateljén med dess befintliga inventarier, i samband med att Uppsala kommun förvärvade konstverk av Bror Hjorth för 1,5 miljoner kronor.

Ytterligare en stor samling konstverk tillföll Bror Hjorthstiftelsen, som driver museet, genom Margareta Hjorths testamente 1985. Dessutom deponerar familjen Hjorth och Bror Hjorthföreningen gipser, gjutformar och träsnittstockar i museet. Stiftelsen har under åren också mottagit konstverk i gåva från privatpersoner.

Konsten visas i Bror Hjorths hem och ateljé. Där står möbler, böcker och verktyg kvar, vilket ger en känsla av att konstnären bara gått ut i ett ärende.

Om Bror Hjorth
Offentliga verk