FRAMTIDENS KONSTPEDAGOGIK

Linn Pettersson

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2015
Måndag 9 november kl 14-16

Bror Hjorthföreningens resestipendiat 2015, Linn Pettersson presenterar sitt konstpedagogiska arbete på Röhsska museet samt delar med sig av upplevelser och erfarenheter av sin resa till Zona Imaginaria i Buenos Aires, Argentina.

I sin ansökan till stipendiet visade Linn Pettersson på ett stort socialt engagemang. Hon skriver: ”Det talas om att vi lever i en allt mer globaliserad värld, ändå kan, om inte rätt förutsättningarna finns, en människas liv bli väldigt begränsat. Stora ord florerar om världen som en tillgång för alla, men hur möter vi den? Vi behöver många kanaler för att skapa oss en mångfaldig bild av vår omvärld, annars ökar risken för inskränkthet och rädsla”. Zona Imaginaria, ditt Linn har rest arbetar på ett framgångsrikt sätt med konstnärer och unga människor i socialt utsatta områden. Zona Imagniaria erbjuder konst och fotokurser för barn i det lokala närområdet och de har också ett artist in recidency program där gästande konstnärer från hela världen erbjuder workshops för barnen och de unga. Målet med verksamheten är att ge barnen en liten bit av den stora världen. Till skillnad från i traditionell konstpedagogik där barnen är besökare och konsten redan finns på plats så blir perspektivet det omvända. Det är barnens plats och konsten kommer på besök.

Linn Pettersson har en bakgrund inom teatern och har som konstpedagog på Röhsska bl.a. utvecklat pedagogiska metoder där kroppen blir en del av konstupplevelsen genom ”Yogasaga och rörelse” och Hammarkullekarnevalen.

Anmälan:
Till museilektor Maria Malmberg Wallin på 018-567031 eller maria@brorhjorthshus.se. Seminariet är gratis.

Seminariet är ett samarbete med Bror Hjorthföreningen

Kommande program