Bror Hjorth, Visdomens brunn (Nietzsche), 1933

Från Visdomens brunn

NIETZSCHE

Torsdag 1 mars kl 19

Thomas Brobjer

docent i idé- och lärdomshistoria

Vem var Nietzsche?


Thomas Brobjer (född 1957)är en av världens ledande Nietzscheforskare. Han tillhör en exklusiv skara forskare som fått fysisk tillgång till Nietzsches eget bibliotek. Förutom ett flertal böcker och artiklar om Friedrich Nietzsche har Brobjer också översatt filosofens skrifter till svenska.


Föredragserie i fyra delar
Föredragsserien “Från Visdomens brunn” utgår från Bror Hjorths konstverk Visdomens brunn (1933). Idén till verket hämtade han från medeltidens dopfuntar. Verket lämnades in som ett förslag tilll monument för en skola på Söder i Stockholm. Idén hämtade han från medeltidens dopfuntar. Ytorna framställer i lågrelief framstående personer i mänsklighetens historia. Som hörnfigurer satte han fyra särskilt utvalda personer, i friskulptur och i större format: Chaplin, Jesus, nietzsche och Nietzsche. Det var personer som Bror Hjorth beundrade mycket. Förslaget uppskattades inte av juryn och Bror Hjorth valde därför att ge verket en altenativ titel, Den misslyckade dopfunten. Verket finns idag gjutet i brons på Olof Palmes torg i Södertälje.

Detta är det sista föredraget i serien "Från Visdomens brunn"

 

Kommande program