Bror Hjorth, Visdomens brunn (Nietzsche), 1933

Från Visdomens brunn

NIETZSCHE

Torsdag 1 mars kl 19

Thomas Brobjer

docent i idé- och lärdomshistoria

Vem var Nietzsche?


Thomas Brobjer (född 1957)är en av världens ledande Nietzscheforskare. Han tillhör en exklusiv skara forskare som fĺtt fysisk tillgĺng till Nietzsches eget bibliotek. Förutom ett flertal böcker och artiklar om Friedrich Nietzsche har Brobjer ocksĺ översatt filosofens skrifter till svenska.


Föredragserie i fyra delar
Föredragsserien “Frĺn Visdomens brunn” utgĺr frĺn Bror Hjorths konstverk Visdomens brunn (1933). Idén till verket hämtade han frĺn medeltidens dopfuntar. Verket lämnades in som ett förslag tilll monument för en skola pĺ Söder i Stockholm. Idén hämtade han frĺn medeltidens dopfuntar. Ytorna framställer i lĺgrelief framstĺende personer i mänsklighetens historia. Som hörnfigurer satte han fyra särskilt utvalda personer, i friskulptur och i större format: Chaplin, Jesus, nietzsche och Nietzsche. Det var personer som Bror Hjorth beundrade mycket. Förslaget uppskattades inte av juryn och Bror Hjorth valde därför att ge verket en altenativ titel, Den misslyckade dopfunten. Verket finns idag gjutet i brons pĺ Olof Palmes torg i Södertälje.

Detta är det sista föredraget i serien "Frĺn Visdomens brunn"

 

Kommande program