Bror Hjorth, Visdomens brunn (Jesus), 1933

Från Visdomens brunn

JESUS

Torsdag 10 november kl 19

Cecilia Wassén

docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala Universitet

berättar om människan Jesus utifrån Bror Hjorths gestaltning av Jesus i konsten.


Föredragserie i fyra delar
Föredragsserien “Från Visdomens brunn” utgår från Bror Hjorths konstverk Visdomens brunn. Idén till verket hämtade han från medeltidens dopfuntar. Ytorna framställer framstående personer i mänsklighetens historia. Som hörngestalter satte han fyra särskilt utvalda personer: Chaplin, Jesus, Nietzsche och Gandhi.
Övriga föredrag i serien:
Torsdag 13 oktober kl 19 - Christopher Natzén om Chaplin.
Torsdag 10 november kl 19 - Cecilia Wassén om Jesus.
Våren 2012 - om Gandhi.
Våren 2012 - om Nietzsche.

 

Kommande program