FRAMTIDENS KONSTPEDAGOGIK

Karin Johansson

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2011
Måndag 21 november kl 14-16

Bror Hjorthföreningens resestipendium till en aktiv och initiativrik konstpedagog har 2011 tilldelats Karin Johansson, konstpedagog och projektledare för EU-projektet ARTools på Malmö Konsthall. Projektet arbetar med att använda konsten och konstpe-dagogiken som verktyg för att synliggöra och förstå förändringar i samhället.

Karin Johansson har använt stipendiet till att resa till Holland. Där har hon besökt olika konstmuseum för att se hur man jobbar med konstpedagogik. På seminariet delar hon med sig av sina erfarenheter från sitt eget konstpedagogiska arbete, samt sina intryck från resan.

Anmälan:
Senast 18/11 till museilektor Maria Malmberg Wallin på 018-567031 eller maria@brorhjorhtshus.se. Seminariet är gratis.

Länk:
Vill du redan nu läsa med om projektet Artools?
Se senaste numret av Dik-forum

Seminariet är ett samarbete med Bror Hjorthföreningen

Kommande program