Bror Hjorths Hus verkstad

Bror Hjorths Hus verkstad

Konstpedagogiken
i Bror Hjorths Hus

Målet med den konstpedagogiska verksamheten i Bror Hjorths Hus är att inspirera till ett aktivt, självständigt bildseende och en lust till eget bildskapande. För det krävs kunskap och träning. Det förmedlar vi med utgångspunkt i Bror Hjorths konst och konsten i de tillfälliga utställningarna. Ett besök i Bror Hjorths Hus är både lustfullt och lärande.

Temavisning

Utifrån olika teman ser vi på och samtalar kring Bror Hjorths konst och konsten i de tillfälliga utställningarna. Bror Hjorthsamlingen, liksom de tillfälliga utställningarna ser vi som outtömliga resurser till kunskap och inspiration. Konsten kan relatera till många olika ämnesområden och våra teman ger er möjlighet att integrera konsten och skapandet i förskolans och skolans arbete.

Verkstad

I verkstan tecknar, målar eller skulpterar eleverna. Skapandet utgår alltid från visningens tema. Museiläraren berättar om material och teknik och betonar rätten till egna lösningar i innehåll och form. Verkstadsarbetet avslutas med ett gemensamt samtal, där varje elev får berätta om sin bild. Målningarna och skulpturerna ställer vi ut i verkstans galleri. Eleverna får en fribiljett värd 150 kr med sig hem så att de kan bjuda sin familj att ta del av upplevelserna i Bror Hjorths Hus och hämta sitt verk.

Konst kan få oss att växa

Genom att lösa en uppgift på ett lustfyllt sätt använder och utvecklar vi de olika uttrycksformerna i teckning, målning och skulptur.

Konst kan vara en fantastisk upplevelse, men också ett verksamt medel för kunskapstillväxt. Att studera konst och göra egna bilder utvecklar vår förmåga att se och förstå oss själva och vår omvärld. Det tränar också förmågan att på olika sätt uttrycka erfarenheter, iakttagelser och känslor.

Det egna bildskapandet och samtalen kring konsten ger ny och ökad självinsikt. Självförtroendet stärks och sinnena, koncentrationsförmågan, motoriken och uppfinningsrikedomen ges möjlighet att utvecklas.

Genom att bjuda in till dialog och diskussion kring konsten och de egna bilderna ökar gemenskapen och gruppens kommunikation främjas. Att få uttrycka åsikter och känslor stärker gruppkänslan.


Boka en grupp!

018-567030 (vardagar kl 9-12)
Vår bokningsansvariga Anette Lundquist tar emot din bokning och ger information om olika teman.
bokning@brorhjorthshus.se